Disclaimer

Even handelsonderneming (Kamer van Koophandel: 081138788), hierna te noemen Even Autoonderdelen, verleent u hierbij toegang tot evenautoonderdelen.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Even Autoonderdelen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Even Autoonderdelen spant zich in om de inhoud van evenautoonderdelen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op evenautoonderdelen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Even Autoonderdelen.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op evenautoonderdelen.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Even Autoonderdelen.Voor op evenautoonderdelen.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Even Autoonderdelen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Even Autoonderdelen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Even Autoonderdelen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.